Voor direct contact bel 058 - 216 15 01
Voor wie werken wij?
 • Werkgevers

  Wij helpen u graag bij het opzetten van een nieuwe pensioenregeling, of verlengen/aanpassen van een bestaande regeling.

  Een pensioenvoorziening die rekening houdt met uw mogelijkheden en de wensen van uw werknemers. Hierbij wordt gekeken naar verplichtingen die u hebt vanuit de cao, of dat er sprake is van een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. Advisering vindt plaats conform de richtlijnen/leidraden van de AFM

  Het beheer van uw pensioencontracten, en overige arbeidsvoorwaarden, vindt plaats door middel van ons arbeidsvoorwaardenportal. Met een klik wordt een mutatie in uw personeelsbestand doorgegeven aan de pensioenuitvoerder, de arbodienst en/of verzuim en WGA verzekeraar.

 • Directeur aandeelhouder (dga)

  Veel dga’s bouwen hun pensioen op binnen de eigen onderneming. Jaarlijks dient de waarde van de pensioenverplichting te worden berekend, naast de fiscale waardering berekenen wij ook de daadwerkelijke (commerciële) verplichting. Samen met u gaan we na in hoeverre uw pensioenwensen niet conflicteren met de langlopende verplichting die de onderneming aangaat.

  Weet u:

  • dat de fiscus steeds kritischer kijkt naar de opbouw van pensioen in eigen beheer? Is uw onderneming in staat om de pensioenen uit te keren wanneer u met pensioen gaat.

  • Bij echtscheiding uw ex-echtgenoot recht heeft op 50% van het opgebouwde ouderdomspensioen en dat u dit direct dient af te storten bij een professionele verzekeraar wanneer hierom wordt gevraagd.
 • Accountants/fiscalisten

  Wij ondersteunen u graag bij het maken van pensioenberekeningen en opstellen van pensioenovereenkomsten. Naast de fiscale waardering, krijgt u van ons ook de commerciële waardering van de pensioenaanspraak, zodat u in een oogopslag kunt zien wat de daadwerkelijke verplichting van de onderneming is.

  Ook ondersteunen wij u wanneer blijkt dat de onderneming niet in staat is om de pensioen- of lijfrenteverplichting na te komen, en hierover gesprekken met de belastingdienst plaats moeten vinden.

  Wist u overigens dat de AFM heeft geconstateerd dat er in Nederland tussen de 20.000 en 30.000 ondernemingen zijn die het pensioen van hun personeel hebben ondergebracht bij een verzekeraar, terwijl ze thuis horen bij een pensioenfonds? Wellicht een idee om uw klantenbestand eens te controleren hierop.

Kennis & vaardigheden

Pensioen is voortdurend in beweging, het is dan ook belangrijk om dit op peil te houden.

Binnen de Pensioen Advies Groep beschikken we dan ook over de vereiste vergunningen, daarnaast beschikken we over de volgende diploma’s certificeringen:

 • Wft leven & schade
 • Wft hypotheken
 • Wft krediet
 • Wft Pensioen
 • Gecertificeerd pensioenadviseur
 • Bachelor in pensions & life assurance

Daarnaast worden periodiek cursussen gevolg en voldoen wij aan de eisen van de permanente educatie.

Arbeidsvoorwaardenportal

Pensioen is voor een werkgever een kostbare aangelegenheid, die vaak maar beperkt door een werknemer wordt gewaardeerd.

Met ons portal voor arbeidsvoorwaarden heeft uw werknemer direct inzichtelijk wat hij/zij aan pensioenrechten heeft. Niet alleen cijfermatig maar ook in heldere grafieken.

Naast het pensioen is er ook direct zicht op de situatie bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, maar ook verzuim- en verlofregistratie kan worden vastgelegd.

Als werkgever hebt u het voordeel dat wijzigingen die via dit portal worden gemeld direct aan alle relevante instanties worden gemeld, u hoeft dus niet meer apart nog een melding te doen naar de arbodienst, verzuimverzekeraar, wga verzekeraar. Met een druk op de knop is alles geregeld.

Een paar voorbeelden van onze activiteiten
DGA heeft zijn pensioen wat opgebouwd is als werknemer, naar de eigen BV laten storten. Fiscus staat dit niet toe en legt een aanslag op met boetes van € 325.000. PAG overlegt met fiscus en weet de boete te matigen, betrokken adviseur en verzekeraar worden aansprakelijk gesteld, uiteindelijk leveren de matiging van de boete en de gehonoreerde claim bij de verzekeraar € 225.000 op.
Werkgever heeft pensioenpremie in het verleden niet betaald, werknemer wordt hier bij pensioneren mee geconfronteerd. Er bestaat geen rechtstreekse vordering op de verzekeraar en werkgever is (nagenoeg) failliet, na fors aandringen bij verzekeraar komt de pensioenuitvoerder alsnog met een aanvullende uitkering.
DGA heeft pensioen in eigen onderneming opgebouwd, het bedrijf is niet in staat om het pensioen uit te keren, dga heeft wel forse rekening courant met BV. Na overleg met fiscus komt er voor alle partijen een bevredigende oplossing.
Onderneming heeft pensioen al jaren ondergebracht bij verzekeraar, bij controle blijkt dat er sprake is van verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. Overleg met pensioenverzekeraar en pensioenfonds leidt tot een compromis die voor zowel onderneming, pensioenfonds als verzekeraar acceptabel is.