Overdracht van verzekerd pensioen naar Eigen Beheer

Controle aandeelhoudersregister en polishistorie zeer belangrijk bij overdracht van verzekerd pensioen naar Eigen Beheer.

Een casus waar wij afgelopen dagen mee werden geconfronteerd:

Een DGA heeft pensioen opgebouwd binnen een verzekering en wenst dit over te dragen naar Eigen Beheer. Bij controle van het aandeelhoudersregister en de polis blijkt dat de duur van de verzekeringsovereenkomst valt binnen de periode dat betrokkene DGA was. Daarnaast zijn er geen indicaties dat er sprake was van pensioenopbouw over de periode voor het aangaan van de verzekering.

Bij nadere controle blijkt dat er sprake is geweest van inbreng van een oude polis in de bestaande verzekering. Tijdens de looptijd van deze oude verzekering was er sprake van een korte periode dat de betrokken DGA uitsluitend werknemer was.

Overdracht van werknemerspensioen naar Eigen Beheer is niet toegestaan. De fiscus straft dit af.  Niet alleen met 52% inkomstenbelasting en 20% revisierente, maar ook een boete van 50% is veelal de norm in dit soort zaken.  In de praktijk komt het erop neer dat er meer belasting betaald dient te worden dan de waarde van de pensioenpolis.

Dankzij grondig dossieronderzoek hebben wij dit kunnen voorkomen. Laat dit een overweging zijn wanneer u komend najaar keuzes moet maken met betrekking tot afkopen of omzetten van in Eigen Beheer opgebouwd pensioen. Gaat u voor een magere of een vette oudedagsvoorziening? Consequenties van uw keuze gaan vaak veel verder dan een aanpassing in de jaarrekening.