Aangenaam uw pensioen adviseur!

Mijn naam is Jaap Cuperus eigenaar van de Pensioen Advies Groep. Wij bedienen vanuit Business Center Tijnjedyk (BIZ89) te Leeuwarden, werkgevers en werknemers met pensioenvraagstukken, we beperken ons niet tot het sluiten van een pensioenverzekering maar gaan verder! Een paar willekeurige voorbeelden.

  • Werknemer is arbeidsongeschikt, na 10 jaar discussie met verzekeraar, deze “overtuigd”
    dat de pensioenopbouw premievrij moest worden voortgezet.
  • Verzekeraar “vergeet” bij contractverlenging de reservewaarde (€ 2.100.000)
    van het oude pensioencontract mee te nemen in de nieuwe regeling.
  • Pensioenfonds sluit werkgever ten onrechte aan, met succes bestreden.
  • Werkgever fuseert, ernstig zieke werknemer wordt in zijn rechten op
    partnerpensioen aangetast, met succes oorspronkelijke partnerpensioen gerealiseerd.

Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, in combinatie met professionele deskundigheid. Bij pensioenconflicten, met fiscus of pensioenfonds, streven wij naar degelijke oplossingen. Mocht dit niet te realiseren zijn, dan werken wij met gespecialiseerde pensioenadvocaten, zodat ook uw belangen in rechte kunnen worden behartigd.

Bel ons voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Jaap Cuperus


Pensioen Advies Groep
Tijnjedyk 89, 8936 AC  Leeuwarden  |  Telefoon: 058 – 216 15 01  |   info@pensioenadviesgroep.nl