Succesvolle actie met ophalen van pensioen

Werknemer is in het verleden uit dienst gegaan in verband met arbeidsongeschiktheid. De werkgever heeft deze reden echter niet gemeld bij de betreffende verzekeraar. Bij reguliere afmelding stopt de pensioenbouw, echter wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid is er veelal sprake van premievrije voortzetting.Inmiddels komt de pensioendatum in zicht en maakt de werknemer zich zorgen over de hoogte van zijn pensioen en vraagt ons advies. Verzekeraar beroept zich op onjuiste informatie van de (inmiddels failliete) werkgever. Na 2 jaar onderhandelen uiteindelijk resultaat, het ouderdomspensioen verviervoudigt!