Corona & Pensioenpremie, hoe zit het daar mee?

Momenteel worden door de regering allerlei ondersteunende maatregelen aan ondernemers aangeboden. Concreet zijn dit vaak betalingsregelingen, leningen etc. essentie is dat er wel sprake is van uitstel maar niet van afstel. (Pensioen)verzekeraars volgen dit beleid.

Hoe zit het met pensioen, zijn daar nog alternatieven?

Bij een pensioenregeling welke bij een verzekeraar is ondergebracht (niet bij een pensioenfonds) is meestal in het pensioenreglement een artikel opgenomen die de werkgever de mogelijkheid biedt om de bijdrage aan de regeling te stoppen in bijzondere omstandigheden. Op dit moment is er zeker sprake van bijzondere omstandigheden, die de werkgever wellicht de mogelijkheid bieden om de werkgeversbijdrage te verlagen, of zelfs volledig te stoppen.

Een paar praktische handvaten:

  • Verlaag de pensioenpremie, tijdelijk bijvoorbeeld voor een jaar, naar 1% van de pensioengrondslag, in plaats van de gebruikelijke premiestaffel
  • Handhaaf de dekking voor het nabestaandenpensioen, verbeter deze zo nodig, zodat aan de zorgplicht van de werkgever wordt voldaan
  • Betalingsuitstel/regeling voor de dan overblijvende premie

Consequenties

  • De pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen wordt lager, maar de invloed op het uiteindelijke ouderdomspensioen is beperkt
  • Bij overlijden is er in ieder geval een goede dekking
  • De pensioenlasten zijn direct lager en hoeven in de toekomst niet ingehaald te worden (mag wel)

Werknemer

Met de werknemers zou ook afgesproken kunnen worden dat hun bijdrage verlaagd wordt.

  • Werknemer gaat er in nettoloon op vooruit omdat er minder pensioenpremie wordt ingehouden
  • Omdat er minder of geen pensioenpremie wordt ingehouden wordt de grondslag voor de sociale verzekeringen (WW of arbeidsongeschiktheidsuitkering) ook hoger wat een gunstige invloed heeft op een mogelijke uitkering.

Het bovenstaande is geen pleidooi voor een verslechtering van de pensioentoezegging, maar uitsluitend bedoeld om tijdelijk de lasten te verminderen in deze moeilijke periode.

Als pensioenadviseurs kunnen wij u ondersteunen in dit traject zowel naar de verzekeraar als naar de werknemers.