Pensioen voor payrollers: regel het voor 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op dezelfde pensioenafspraken als hun collega’s die in loondienst zijn bij hetzelfde bedrijf. Voor payrollwerkgevers betekent dit werk aan de winkel. Waar zij voorheen regelingen hadden met Pensioenfonds StiPP, moet er nu worden gezocht naar een goed alternatief voor het pensioen van payrollers.

Wat is payroll?

Een payrollbedrijf heeft medewerkers in dienst, die vervolgens werkzaam zijn voor een inlener van het payrollbedrijf. Deze medewerkers noemen we payrollers. Het payrollbedrijf is hun werkgever, de organisatie waar ze hun werk uitvoeren is de werkplek.

Wat verandert er voor payrollers?

Sinds 1 januari 2020 wijzigden de arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten. Vanaf dat moment kregen zij dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn. Dit had een aantal nieuwe voordelen en regels voor payrollers als gevolg.

Daar komt nu bij dat per 1 januari 2021 het pensioen van payrollers niet langer is ondergebracht bij pensioenfonds StiPP. Er moet een andere pensioenoplossing worden gezocht, die verantwoordelijkheid ligt bij de payrollwerkgever.

Deze oplossing wordt omschreven als een ‘adequaat pensioen’. Een payrollwerkgever kan hier op twee manieren invulling aangeven, zoals ook staat uitgelegd in het besluit ‘Allocatie arbeidskrachten door intermediairs’.

Optie 1: Pensioenregeling inlenende werkgever

Payrollwerknemers aanmelden in de pensioenregeling van de inlenende werkgever waar de payrollwerknemers werkzaam zijn.

Optie 2: Eigen pensioenregeling 

Een eigen pensioenregeling treffen voor de payrollwerknemers. Deze moet voldoen aan alle eisen van een adequate pensioenregeling en worden ondergebracht bij een pensioenuitvoerder.

Payrollpensioen vanaf 2021

Als werkgever moet je voor 1 januari 2021 een goede pensioenregeling getroffen hebben voor je payrollers. Dat is al snel en er komt een hoop bij kijken. Bij Pensioen Advies Groep werken ervaren professionals die snel kunnen schakelen en samen met jou zoeken naar een passende oplossing. Neem direct contact op, dan plannen we een (digitale) kop koffie.