Voorkom extra pensioenlasten

Wijzigingen pensioenakkoord

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Deze afspraken moeten het pensioenstelsel transparanter, persoonlijker en toekomstbestendiger maken. Een groot deel van de afspraken heeft betrekking op pensioenfondsen, echter een aantal afspraken raakt ook pensioenregelingen die bij verzekeraars zijn afgesloten.

Eén van de belangrijkste veranderingen voor jou is dat de premies voor het ouderdomspensioen niet meer stijgen naarmate een werknemer ouder wordt (stijgende staffel) maar dat de premies voor alle werknemers gelijk blijven, ongeacht hoe oud ze zijn.

Wat betekent dit concreet voor jou? 

Vanaf 1 januari 2027 zijn deze stijgende staffels niet meer toegestaan. Elke werknemer die tot die tijd in dienst komt en nog meegaat in deze regeling mag ook na 2027 in de stijgende staffel blijven of moet gecompenseerd worden. Dit brengt dan pensioenlasten met zich mee. Daarom is het nu tijd om in te grijpen en op de korte termijn een nieuwe pensioenregeling op te zetten voor alle nieuwe werknemers.

 
 

Wil je meer weten over wat Pensioen Advies Groep hierin voor je kan betekenen? Of sta je open voor een kennismakingsgesprek. Neem dan contact met ons op of vul het formulier in onderaan deze pagina en wij bellen jou!

Verder vind je op deze pagina extra uitleg over de huidige en nieuwe situatie en ook lichten we toe waarom het zo belangrijk is om nu actie te ondernemen. 

Hoe is de situatie nu? 

De pensioenpremie wordt berekend over de pensioengrondslag. Belangrijk om hierbij te weten is dat over een deel van het salaris geen pensioen wordt opgebouwd, zo krijgt men ook AOW. Het deel waar men geen pensioen over opbouwt heet franchise.

Salaris
Franchise (2021)
Pensioengrondslag
€   35.000
– €  14.544
 €   20.456

In de huidige situatie wordt op basis van leeftijd het premiepercentage bepaald. In onderstaand overzicht zie je een leeftijdstabel met het bijhorende premiepercentage binnen de huidige situatie, gebaseerd op het voorbeeld salaris zoals hierboven benoemd.

Leeftijd
Premie percentage
Jaar premie
20-25
4,4%
 €           900
25-30
5,4%
 €        1.105
30-35
6,6%
 €        1.350
35-40
8,0%
 €        1.636
40-45
9,8%
 €       2.005
45-50
12,0%
 €       2.455
50-55
14,6%
 €       2.987
55-60
18,0%
 €       3.682
60-65
22,4%
 €       4.582
>65
26,9%
 €       5.503

Je ziet dat naarmate een werknemer ouder wordt de premie toeneemt. Als een gevolg hiervan stijgen de loonkosten voor een werknemer, door de pensioenpremie, met de leeftijd mee. Kortom, de stijgende staffel is voor jou als werkgever niet voordelig.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf 1 januari 2027 zijn deze stijgende staffels niet meer toegestaan en moet er een vast premiepercentage komen die voor alle werknemers gelijk is. Daarom moeten pensioenregelingen worden aangepast. Wel mag je alle werknemers die op 31 december 2026 in dienst zijn in de oude regeling houden. Werknemers die je vanuit de oude naar nieuwe regeling meeneemt dienen gecompenseerd te worden.

Actie ondernemen?

Ga je wachten tot 1 januari 2027 met actie ondernemen en alle werknemers die tot die tijd in dienst komen binnen de bestaande regeling laten vallen? Dan betekent dit dat ze ook na 2027 in deze stijgende staffel moeten blijven of dat ze gecompenseerd moeten worden als je ze dan meeneemt in de nieuwe regeling. Het gevolg hiervan zijn extra pensioenlasten.

Of ga je nu actie ondernemen? Door nu in te grijpen en per 1 januari 2022 een nieuwe pensioenregeling op te zetten voor alle werknemers ben je voordeliger uit en dit hoeft niet ten koste te gaan van de pensioenopbouw voor de werknemers.

Kunnen wij je hierin ontzorgen? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op!

Neem contact met me op
Contact via: