Doorbeleggen; ook na pensioendatum?

Variabel Pensioen

Als je dit leest ben je waarschijnlijk nog niet met pensioen. Toch wil je al wel weten hoe jij het meeste voordeel uit je pensioen kunt halen. Dan is het goed om te weten dat je dankzij de ‘Wet verbeterde premieregeling’ met een beschikbare premieregeling ook ná de pensioendatum mag blijven beleggen. Op de pensioendatum kun je kiezen tussen een vast of variabel pensioen. Hier kun je dan rekening mee houden in je beleggingen voor de pensioendatum. Er zijn twee belangrijke keuzemomenten:

  • Aantal jaar vóór de pensioendatum.
  • En op de pensioendatum zelf.

Vast pensioen
Als je met pensioen gaat wordt het gehele opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een vaste pensioenuitkering. Jouw pensioenuitkering is gegarandeerd en blijft gelijk zolang je leeft. Je weet daarmee precies waar je aan toe bent. De hoogte van de pensioenuitkering die je kunt aankopen is afhankelijk van de marktrente op dat moment. Of de marktrente laag is kunt je goed zien aan de rente die je krijgt op een spaarrekening bij de bank. Is deze rente laag dan krijgt je ook relatief weinig pensioen voor jouw pensioenkapitaal.

Voordelen:

  • Jouw pensioen staat vast, je weet precies hoeveel pensioen je jaarlijks krijgt.

Nadelen:

  • De hoogte van jouw pensioen is sterk afhankelijk van de marktrente op het moment dat jouw pensioen wordt aangekocht. Is die laag, dan krijgt je relatief weinig pensioen.
  • Jouw pensioenuitkering blijft in euro’s gelijk maar de waarde neemt door inflatie wel steeds verder af. Omdat alles steeds duurder wordt kun je elk jaar minder kopen voor jouw pensioen.

Variabel pensioen (doorbeleggen)
Kies je voor een variabel pensioen dan blijf je ook nadat jouw pensioen is ingegaan beleggen met jouw pensioenkapitaal. Jaarlijks wordt een deel van jouw totale pensioenkapitaal gebruikt om je pensioen uit te keren. Het overige (grootste) deel wordt nog steeds voor je belegd. Daardoor kun je ook tijdens de uitkeringsfase van jouw pensioen een goed rendement maken op jouw pensioenkapitaal. Elk jaar wordt opnieuw bepaald hoe hoog jouw pensioenuitkering de komende periode, van bijvoorbeeld een jaar, zal worden. Bij voldoende positief rendement in de voorgaande periode zal de uitkering stijgen. De waarde van jouw pensioen kan echter ook dalen als bijvoorbeeld de economische omstandigheden verslechteren. In dat geval zal jouw pensioenuitkering juist dalen.

Voordelen:

  • De (lage) marktrente bepaalt niet je complete pensioen.
  • Bij voldoende positieve rendementen kan de uitkering jaarlijks stijgen en behoud je jouw koopkracht.

Nadelen:

  • De hoogte van jouw pensioenuitkeringen is afhankelijk van de economische omstandigheden en wordt daardoor onzeker (variabel).
  • Bij tegenvallende beleggingsresultaten door verslechterde economische omstandigheden daalt jouw uitkering.

Verschillende variabelen zijn van invloed op je keuze tussen een vast of een variabel pensioen. Het is dus handig om deze informatie nu al te hebben, zodat je op tijd kunt beginnen met plannen voor je pensioen.