Verhuizen en emigreren

Wanneer moet ik wat regelen?

Je pensioenuitvoerder wordt automatisch op de hoogt gebracht als je binnen Nederland verhuist, doormiddel van een koppeling met jouw BSN-nummer. Via de Basisregistratie Personen wordt de informatie onder andere verstrekt aan de pensioenuitvoerder.

Het wordt anders als je gaat emigreren. Het kan natuurlijk zijn dat je gewoon bij de werkgever in dienst blijft. Dan loopt je pensioenregeling ook door. Als je uit dienst treedt en emigreert dan verandert er echt iets voor je pensioen. 

Gevolgen voor het pensioen

De pensioenopbouw wordt dan stopgezet en de voorziening voor partner- en wezenpensioen wordt beëindigd. Dit is gelijk aan uit dienst treden zonder emigratie, dit stopzetten wordt premievrijmaking genoemd. Het opgebouwde pensioen blijft staan en de eventuele beleggingen worden voortgezet tenzij anders afgesproken. Het inmiddels opgebouwde kapitaal groeit nog door de belegging maar er komen geen nieuwe premies meer bij. Omdat je nieuwe adresgegevens niet worden doorgegeven door de Basisregistratie Personen, moet je zelf een adreswijziging doorgeven.

Het opgebouwde kapitaal komt op de pensioendatum tot uitkering en dient omgezet te worden in een pensioenuitkering (ouderdomspensioen). De pensioenuitvoerder is verplicht hier de belasting op in te houden. Dit is de hoofdregel.

Er is door Nederland echter met veel landen een belastingverdrag afgesloten. Het belastingverdrag bepaalt dan welk land de belasting mag inhouden. In de meeste verdragen wordt de belastingheffing toegewezen aan het land waar je woont op het moment dat je het pensioen ontvangt. Je dient dan een verklaring bij de Nederlandse Belastingdienst aan te vragen, om die heffing niet door Nederland te laten plaatsvinden.

Internationale waardeoverdracht

Het is ook mogelijk om de waarde over te dragen naar de pensioenuitvoerder van de werkgever in het land waar je op dat moment werkt. De regels zijn echter zo ingewikkeld dat in de meeste situaties de opgebouwde waarde in Nederland achterblijft tot het pensioen in gaat. Maar wees dus gerust, het is niet weg, het blijft jouw pensioenvermogen.