Verlof, wat betekent dit voor het pensioen?

Welk soort verlof?

Er zijn tegenwoordig vele vormen van verlof. Denk aan betaald en onbetaald verlof, maar ook zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of een sabbatical.

Het opnemen van verlof kan van invloed zijn op je pensioenopbouw. Bij zwangerschaps- en ouderschapsverlof verandert er voor je pensioen meestal niets. De premie wordt gewoon doorbetaald en de eigen bijdrage wordt ook ingehouden. Met dit type verlof verandert er dus niets voor de pensioenopbouw en de voorziening voor de nabestaanden.

Voor alle andere soorten van verlof kan het zijn dat dit gevolgen heeft voor je pensioenopbouw en/of je eigen bijdrage. Dus als jij bijvoorbeeld een jaar wilt reizen of door mantelzorg onbetaald verlof op neemt, kan dat effect hebben op je pensioen.

Gevolgen voor het pensioen

In de meeste pensioenregelingen lopen bij onbetaald verlof alle risicodekkingen voor maximaal 18 maanden door. Dat betekent dat het partnerpensioen, het wezenpensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid de eerste anderhalf jaar worden uitgekeerd als dat nodig is.

Hoe het geregeld is met het ouderdomspensioen hangt van de pensioenregeling van je werkgever af. Het kan zijn dat de opbouw voor het ouderdomspensioen gedurende de verlofperiode tijdelijk stopt. Er wordt dan ook geen werknemersbijdrage ingehouden op je loon. Wat ook mogelijk is, is dat je pensioenopbouw doorloopt alsof er geen verlof opgenomen wordt. In dit geval kan je werkgever een andere werknemersbijdrage met je afstemmen. Ook de opbouw van ouderdomspensioen tijdens verlof heeft een maximum van 18 maanden.

Wil je onbetaald verlof opnemen en weten wat de consequenties voor je pensioen zijn? Neem dan contact op met je werkgever.