Meer of minder werken en/of salaris

De keuze

Als je werkt hoop je dat het salaris omhoog gaat. Minimaal door de correctie van de inflatie, maar mogelijk meer. Bijvoorbeeld door carrièrestijgingen. Het kan ook zijn dat je minder gaat verdienen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer je kiest voor een andere functie met minder werkdruk.

Als je meer of minder wilt werken dan gaat dat in overleg met de werkgever. Als je eerst parttime werkt en je gaat bijvoorbeeld fulltime werken, dan heeft dat gevolgen voor het pensioen. Ook als je minder gaat werken dan je eerst deed. Het is goed om bij de gevolgen stil te staan.

De gevolgen

Op het moment dat jouw loon omhoog gaat, zal de premie voor het ouderdomspensioen omhoog gaan en dus ook het ouderdomspensioen, in het verlengde van de salarisverhoging zal ook het partner- en wezenpensioen verhoogd worden. Dat zal je je dus goed moeten realiseren, vooral in het geval van een salaris vermindering. Overleg met het thuisfront indien nodig, hoe dit wordt opgelost. Misschien is er financieel niets aan de hand, maar het kan belangrijk zijn. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden voor aanvullende uitkeringen zoals een ANW-hiaat pensioen. Vaak biedt je pensioenregeling hiervoor de mogelijkheden.

Minder werken heeft heel veel invloed op jouw pensioen, houd hier rekening mee!

Let dus op: Meer of minder loon/werken heeft invloed op de hoogte van zowel je ouderdomspensioen als het partner- en wezenpensioen. Een tekort in je ouderdomspensioen kun je in de toekomst nog inhalen. Het partner- en wezenpensioen is een risico wat je iedere dag kan overkomen, zorg ervoor dat dit altijd up-to-date is. Denk er goed over na en neem zo nodig maatregelen.