Waardeoverdracht bij in- en uitdiensttreding

Waardeoverdracht bij in- en uitdiensttreding

Inkomende en uitgaande waardeoverdracht

Dit onderdeel kan voor jou van belang zijn als je in dienst getreden bent. Het is namelijk mogelijk om de waarde van het pensioen dat je bij een vorige werkgever of vorige werkgevers hebt opgebouwd over te dragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. De waarde wordt dan ingebracht in hetgeen je via de pensioenregeling bij elkaar gaat sparen/ beleggen.

Wanneer wel of niet overdragen?

Het grote voordeel van overdracht is dat alles bij één partij terecht komt. Dat is daardoor overzichtelijk. Maar het is de vraag of het ook zinvol is. In de praktijk gebeurt het te vaak dat de waarde overgedragen wordt, maar dat dit eigenlijk zelfs negatief uitpakt. Je dient de volgende vragen eerst te stellen:

Is er sprake van een gegarandeerd pensioen of is het een beleggingspensioen

  • Draag je een gegarandeerd pensioen over dan verlies je die garantie en zal het pensioen afhangen van de ontwikkeling van de beleggingen. Dit kan goed maar ook minder goed uitpakken
  • Als er sprake is van een beleggingspensioen dan kan het zijn dat er bepaalde garanties zijn. In het verleden werden wel rendementsgaranties van 3% of 4% gegeven. Die garanties verlies je dan bij overdracht.

Een hele algemene stelregel is:

  • Van garantie naar garantie: overdracht kan zinvol zijn, maar let op eventueel indexaties van het pensioen (wordt het pensioen waardevast gehouden)
  • Van garantie naar belegpensioen: risicovol vanwege mogelijk verlies van de garanties
  • Van belegpensioen naar belegpensioen: overdracht kan zinvol zijn, maar let op eventuele garanties die verloren kunnen gaan
  • Van belegpensioen naar garantiepensioen: overdracht kan zinvol zijn, maar is afhankelijk van de kwaliteit van de nieuwe pensioenregeling

Gevolgen van waardeoverdracht

Waardeoverdracht kan ook invloed hebben op de hoogte van het partnerpensioen, waardeoverdracht kan leiden tot een hoger partnerpensioen, daarbij komt dat met de invoering van de Wet Toekomst Pensioen (WTP) partnerpensioen anders wordt verzekerd. Een enorm dilemma. Daarom is het belangrijk je te laten voorlichten hierover. Elke situatie is weer anders.

Zoals je ziet is het niet echt eenvoudig. De beslissing om over te dragen is jouw keuze. Er is niet één advies op te geven. Maar weet dat, ook al draag je niet over, je altijd een overzicht van jouw opgebouwde pensioen terug kunt vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Waar moet ik verder nog op letten?

  • De aanvraag voor waardeoverdracht is niet gebonden aan een bepaalde termijn, tenzij je voor 1 januari 2015 in dienst bent getreden. Voor die tijd gold een termijn van 6 maanden, maar die is sindsdien vervallen. Je kunt het regelen via de portal van de pensioenuitvoerder.
  • Vanaf 2019 worden kleine pensioenen automatisch overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Het gaat hierbij om pensioenen tot +/- € 600 bruto per jaar.
  • Hele kleine pensioenen van minder dan € 2 bruto per jaar zijn per 1 januari 2019 komen te vervallen.